När kan barn få en egen mobil?

Barn mognar olika fort och som förälder är det inte ett lätt beslut att bestämma när barnet är redo att äga sin egna

mobiltelefon.

Vi guidar dig igenom beslutsprocessen.

Har ålder betydelse?

Idag har ungefär 80 procent av alla barn mellan åldrarna tolv till sjutton en egen mobil varav nästan hälften har en smartphone. Närmare 60 procent av alla föräldrar erbjuder sina barn en mobil vid 11-12 års ålder. Detta eftersom barn i den åldern ofta deltar i olika aktiviteter utanför hemmet. Föräldrar ser då mobilen som en slags trygghet och säkerhet.

Mobilen som en säkerhet

Mobiler fyller funktionen som en extra säkerhetsåtgärd för barn som åker kollektivt till skolan om barnet av någon anledning kommer bort. Mobilen kan då användas för att ringa efter hjälp, vilket är en fördel oavsett vilken ålder och att låta barnet använda mobilen för att kontakta föräldrarna i nödlägen minskar oron hos föräldern.

Vilken slags mobil?

Barn behöver inte sms:a eller skicka bilder, utan de behöver bara kunna kontakta föräldrar eller betrodda vuxna. När barnet når tonåren kan en smartphone vara bra för att få tillgång till internet. På så vis kan barnet hantera och ha koll på sin egen skolkalender. Barn uppskattar också att under långa bilresor kunna spela och sms:a vänner.