Mobiltelefonen kopplat till sjukdomar

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är sannolikheten för att radiovågor (strålning) ska leda till hjärntumörer, däremot råder det osäkerhet vad gäller långsiktiga effekter och därför rekommenderar dem försiktighet vid användning av mobiltelefon. Det mobiltelefonen gör är att den fungerar som en sändare och mottagare av radiovågor och denna energi kan hämtas upp av kroppen. Men det finns inga säkra studier som bevisar att mobiltelefoner orsakar ökade risker för hjärntumörer eller medför allvarliga hälsorisker.

Världshälsoorganisationens (WHO) forskningsorgan för cancer samt International Agency for Research on Cancer (IARC) gjorde i maj 2011 en granskning av publicerade forskningslitteratur för att bedöma sannolikheten för radiovågors risker för cancer. Resultat visade att radiovågor kategoriserades som möjligen cancerframkallande, som hör till den svagaste misstankegraden.

Sedan finns det dem grupperingar som har en hårdare inställning mot mobilanvändning.

Bland dem är Wiens läkarsällskap som publicerat en enkel guide på 10 medicinska mobilregler. Dessa regler utgår från att strålningarna från mobilen definitivt är hälsovådligt. Obs! Dessa råd kan tas med en nypa salt!

  • Tala inte mer än nödvändigt i en mobiltelefon. Vad gäller barn och ungdomar under 16 år, ska de helst inte använda mobiltelefon alls.
  • Håll mobiltelefonen borta från huvudet när samtalet kopplas upp, för att undvika strålningar.
  • Använd inte mobiltelefon i fordon eftersom det leder till högre strålning!
  • Håll mobilen borta från kroppen när du sänder SMS.
  • Håll dig några meter borta från medmänniskor då de också blir utsatta för strålning.
  • Lägg inte mobiltelefonen i fickan då strålningen kan påverka mäns fruktsamhet.
  • Se till att alltid stänga av mobiltelefonen på nattetid och låt den aldrig ligga nära huvudet.
  • Tveksamt att använda hands-free för att undvika strålningen då den kanaliseras via kabeln.

Använd inte trådlösa datornätverk såsom 3G, 4G och 5G som innehåller hög strålningsbelastning.