Är mobiltelefonen skadlig för miljön?

Smartphones är kortlivade, och planeten vinner på att fler använder sina mobiler längre. Researchorganisationen Swedwatch granskningar visar att det skapas i genomsnitt 86 kilo avfall under en mobiltelefons tillverkning.

– Utöver det tillkommer stora och allvarliga risker i flera steg av mobiltelefons livscykel som ger en negativ miljöpåverkan samt kränkningar av mänskliga rättigheter, enligt Therese Sjöström, researcher på Swedwatch.

Företaget som ligger bäst till med att producera en etisk mobiltelefon är det holländska ickevinstdrivande företaget Fairphone, som framställt en smartphone där delar kan beställas och bytas ut av användaren själv. Dessa är gjorda av hållbart producerade material och har transparenta leverantörskedjor.

– Vi känner inte till något företag som kommit längre än Fairphone vad gäller att göra en etisk och miljömässigt hållbar smartphone. Men de erkänner att de inte lyckats kontrollera alla de komplexa led i leverantörskedjorna. Särskilt vad gäller utvinningen av mineralerna.

Detta beror mest på att Fairphone tillverkar telefonen i en oerhört liten upplaga, vilket i sin tur beror på att det är svårt att få tillgång till de rättvisa materialen. Men intresset för Fairphone visar på människors genuina intresse för att få igenom en etisk och miljövänlig smartphone.