Mobiler och hållbarhet

Mobiltillverkare och mobiloperatörer använder sig i regel av en marknadsföring som uppmuntrar till en slit- och slängkultur. Vi ska helst byta mobiltelefon ofta och i varje hushåll finns flera olika apparater. Detta har lett till en ohållbar situation där det elektroniska avfallet blivit en av de tuffaste utmaningarna för framtiden.

Vad kan varje användare göra för att hjälpa elektronikbranschen på traven mot en mer hållbar utveckling? Med små medel kan både aktörer och konsumenter tillsammans bidra till en bättre framtid. Här berättar vi mer om elektronikprodukternas miljöpåverkan, men även hur du kan göra skillnad för framtiden.

Slit- och slängkultur

Inte sällan går mobilföretagens kampanjer ut på att du som kund enkelt ska kunna byta till en ny mobil. En nylanserad smartphone är snabbt inte längre den senaste produkten på marknaden. Tvärtom går utvecklingen snabbt och när en mobiltelefon släpps har tillverkaren ofta redan nästa generation mobil på G. Det innebär vidare att användaren uppmuntras till att köpa nytt på frekvent basis. Mobiltillverkarna, liksom mobiloperatörerna uppmuntrar konsumenter till en så kallad slit- och slängkultur istället för att fokusera på en hållbar utveckling. Normalt sett har varje mobilföretag någon form av återvinningssystem för apparater, men den informationen kommuniceras i låg grad.

Aktörerna är heller inte särskilt intresserade av att hjälpa kunder att reparera elektroniska apparater. Argumentet brukar vara att det är mer värt att köpa en ny. Just den här biten är viktig att tänka till om som konsument för att i bästa mån bidra till en mer hållbar utveckling inom elektronik. Med små medel kan du enkelt laga en mobiltelefon eller surfplatta som gått sönder. Numer hittar du faktiskt många reservdelar till dina elektroniska apparater direkt på nätet. Ett tips är att kika närmare på https://www.teknikdelar.se/ som erbjuder både reservdelar och tillbehör till mobila enheter. Där kan du smidigt sortera utbudet utifrån mobil eller operativsystem. För att göra elektroniksektorn mer hållbar och framtidens avfall mindre krävs det en större medvetenhet samt engagemang hos både tillverkare och användare. Mobiltillverkarna måste fokusera mer på att ge produkterna en längre livslängd och användarna måste skydda mobilerna bättre. Går en mobiltelefon sönder finns det enkla medel att ta till för att reparera apparaten. Tidigare nämnda teknikdelar.se drar sitt strå till stacken när det gäller hållbarhet!

Mobiler och miljöpåverkan

Det kan vara värt att förklara lite närmare vad som gör mobilapparaterna skadliga för miljön. Varför är det elektroniska avfallet en stor miljöbov? Miljöpåverkan från mobiltillverkningen sker på flera plan. Till att börja med är det de värdefulla metaller som ingår i dagens mobiltelefoner. Inte sällan innehåller kretskorten sällsynta metaller som är svåra att få tag på. Inom EU används guld i kretskort och för att framställa guldet krävs oerhörda resurser. Det krävs faktiskt mer brytning än vid brytning av all den järn och stål som används i övriga produkter. Det leder till att just elektronikbranschens miljöpåverkan är större i förhållande till många andra konsumtionskategorier.

Kemikalier och skadliga ämnen är ett annat dilemma när det gäller elektronikapparaternas miljöpåverkan. Mobiltelefoner har bland annat många plastdelar med extremt lång nedbrytningsprocess i naturen. Det kan leda till en ökad risk för människor och djur.