Mobiltelefonen kopplat till psykisk ohälsa

Med mobiltelefonens stora popularitet idag har det mötts med såväl ris som ros och det är många som gjort försök att påverka användare till ett måttligare och ”hälsosammare” användning av mobiltelefonen. Många rön menar till och med att mobiltelefonens strålningar är hälsovådliga och kan leda till cancer. Men hur

farliga är dem egentligen?

Mobiltelefonen är beroendeframkallande

Det är känt att droger såsom kokain är beroendeframkallande, men även om mobiltelefonen inte skadar kroppen på samma vis som droger, har den en liknande effekt på sinnet. En forskare vid California State University menar att 11% av västerlänningar lider av teknikberoende i någon form.

Kan härledas till depression

De som använder mobiltelefonen mer än genomsnittet löper högre risk för att drabbas av depression. Studier från Northwestern University visar att deprimerade personer använder i regel mobiltelefon tre gånger så mycket än andra. Däremot är det oklart huruvida mobiltelefonen förvärrar depressionssymptomen. Vissa forskningar pekar på att missbruk av mobiltelefonen leder till depression medan andra menar att personer som är deprimerade använder sig av mobilen som ett sätt att må bättre eller som en slags tillflykt.

Drabbar din sömn

Att plocka fram mobilen en sista gång innan man lägger sig för att sova är nog en varningsklocka för att du kommer drabbas av förskjuten sömn. Forskare vid Harvard har nämligen kommit fram till att det blåa ljuset från skärmen stör dygnscykeln och kan förskjuta sömnen med upp till tre timmar. Likaså visar andra studier att blåljuset även rubbar din REM-sömn som är viktig för att kroppens återhämtning. Sedan kan även försämrad sömn negativt påverka minnet och inlärningsförmågan.

Tar kål på din kreativitet

Det är inte bara en myt att geniala lösningar och kreativitet föds ur uttråkning, utan studier visar att det är väldigt viktigt för vår hjärna att då och då inte göra någonting alls. Då detta leder till nya tankar och idéer som annars förträngs. Allt som oftast idag plockar vi fram mobiltelefonen när vi har tråkigt och spelar något spel eller kollar på sociala medier och då infinner sig inte den uttråkningen som hjärnan behöver.

Ungdomars psykiska ohälsa

Forskare menar att många ungdomar idag lider av psykisk ohälsa på grund av smartphones. Curt Hagquist som är forskare i folkhälsovetenskap och forskar inom barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet och hans studier visar att förklaringen ofta ligger i stora samhällsförändringar. Och bland de största förändringarna i samhället har tillkommit som följd av mobiltelefonen.

  • Smartphones ger snabbare och lättare tillgång till sociala medier, vilket ställer allt större krav på hur man exponerar sig och hur man ser ut.
  • I Sverige har psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökat kraftigare de senaste 20 åren än i våra nordiska grannländer.
  • Något som påverkar ungas psykiska hälsa är också kropps- och utseendefixeringar som ställs på sin spets i och med informations- och kommunikationsteknologin. Ofta hamnar flickor i utsatta lägen som förstärker deras redan tydliga utseendefixeringar, vilket kan leda till cybermobbing. Men mer forskning krävs inom just sociala medier för att klart visa på kopplingarna mellan utseendefixering och sociala medier påpekar Curt Hagquist.