Mobilens historiska ursprung

Många tror att mobilen som sådan är en modernitet uppfunnen på 2000-talet, men icke. Redan 1973 såg mobiltelefonen dagsljuset första gången och i handen på en amerikan vid namn Martin Cooper från teknikjätten Motorola. Det var dock inte förrän på sena 80-talet som mobiltelefonen började bli mogen nog för att nå ut till den breda marknaden. Mobiltelefonens uppkomst och framgång är populärhistoria som har en framgångssaga olikt någon annan.

Bordstelefonen

Telefonen är som känt uppfunnen av Alexander Graham Bell, men mannen som gjorde den kommersiell var den svenske affärsmannen och entreprenören Lars Magnus Ericsson som såg potentialen i tekniken och snart uppfann den första bordstelefonen.

Radio och telefoni

Medan den klassiska telefonen använder sig av överföring av ljud med hjälp av elström, behöver den trådlösa mobiltelefonen använda något som inte färdas över kabelnät. Ungefär vid samma tid som telefonen uppfanns, utvecklade Guglielmo Marconi i slutet av 1800-talet och några årtionden framåt tekniken att telegrafera med hjälp av radiovågor.

Walkie talkie

På 1920-talet började amerikansk polis och brandkår använda sig av walkie-talkies för att via slutna system kommunicera med varandra. Men då det var ett slutet system gick det inte att ringa till en fast telefon. I Sverige fanns tankarna kring trådlös telefoni med hjälp av radioteknik redan vid 1900-talets början, men då hade tekniken fått andra slags användningsområden såsom telegrafering och radiosändningar. Det var inte förrän långt senare år 1936 som man byggde den allra första radiotelefonstationen och 1956 anslöts den till telefonnätet.

Celltekniken och mobiltelefonens födelse

I USA ville man lösa problemet med att nyttjande av radiotekniken inte räckte till för både mobiltelefoni och privatradio. Lösningen blev cellteknik som ligger till grund för dagens mobiltelefoni. Varje cell innehållande sina egna sändare gör att större antal signaler kan användas.

NMT etablerades senare år 1981 som är ett samarbete mellan de nordiska länderna, till att använda cellbaserat system för mobiltelefoni i hela landet.